fredag den 15. januar 2010

Morgenrøde

Nyt nettidsskrift her. Nummer nul har bidrag af Jesper Brygger, Lotte Fløe Christensen, Glenn Christian, Chresten Forsom, Lars Arnfred Fynboe, Freddy Hagen, Peter Højrup, Tor Jonsson, Stefan Kjerkegaard, Jonas Lautrop, Maja Lucas, Henriette Løvdal, Kizaja Ulrikke Routhe-Mogensen, Martin Snoer Raaschou, Sternberg, Christian Stokbro, Mikkel Thykier og Agnete Krogh Vinkler.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar