tirsdag den 16. marts 2010

Refleksioner i guld og bly


Refleksioner i guld og bly af Mikkel Thykier tæller tre improvisationer. Første improvisation omhandler poesiens grænser, den anden ægyptiske masker og den tredje egyptiske træk i Morti Vizkis digtning. Teksterne belyser hinanden uden at være afhængige af hinanden. Mikkel Thykier udgav på Anblik i 2009 Entré, der bestod af tre forord.

Refleksioner i guld og bly
af Mikkel Thykier
ISBN 978-87-92117-26-7
2010 - 92 sider - 150 kr (BOGKLUBPRIS 98 kr)

Udgivelsesdato 22. april 2010.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar