mandag den 17. januar 2011

Das Beckwerk lukker

Das Beckwerk lukker og samtlige ansatte fritstilles med øjeblikkelig varsel

På et bestyrelsesmøde i dag, 17. januar 2011 har bestyrelsen for S/I Das Beckwerk enstemmigt besluttet at lukke virksomheden og fritstille samtlige ansatte med øjeblikkelig varsel.

Ifølge bestyrelsens erklæring afvikles alle virksomhedens aktiviteter og forpligtelser hurtigst muligt, og samtlige værker og arkivmateriale overgår til det nyoprettede Das Beckwerk Museum.

Den navnløse virksomhedsleders sidste opgave som repræsentant for virksomheden bliver at forsvare den universelle ytringsfrihed og identiteten som open source, samt Das Beckwerks interesser i sagen Thomas Skade-Rasmussen Strøbech versus Gyldendal og Das Beckwerk. Hovedforhandlingerne finder sted i Østre Landsret 19. og 20. januar.

Fra og med 21. januar og ét år frem har den tidligere virksomhedsleder forbud mod at optræde offentligt (- på scener, ved koncerter, i tv eller radio-programmer, i interviews etc. -) i Danmark og Norge.

Hjemmesiden www.dasbeckwerk.com omdannes til virtuelt museum, og denne mailbox; info@dasbeckwerk.com nedlægges per 1. februar.

(Herefter henvises eventuelle forespørgsler til museum@dasbeckwerk.com. Postkassen på denne adresse vil blive åbnet maksimum én gang om ugen.)

med sidste hilsen fra Das Beckwerk

Morten Krogh

Ingen kommentarer:

Send en kommentar